Πανεπιστήμιο Πατρών: Διαγωνισμός για μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχείο

0

Διαγωνισμός για τη μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχείο ή επιπλωμένα διαμερίσματα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών σε επαναληπτική ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου στην πόλη του Αγρινίου, για 1 ακαδημαϊκό έτος, με δικαίωμα προαίρεσης 1 επιπλέον ακαδημαϊκό έτος.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών έχει οριστεί η Παρασκευή 2 Ιουλίου και ώρα 20:00 και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 8 Ιουλίου.

Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου είναι 69.325,25 ευρώ με ΦΠΑ και ενδεικτικού φόρου διαμονής, για το 1ο ακαδημαϊκό έτος και το αντίστοιχο ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ενδεικτικού φόρου διαμονής για το 2ο προαιρετικό έτος.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here