Κυριακή, 13 Ιουνίου, 2021
Αρχική ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ Εξοικονόμησης ύδατος: Χρηματοδότηση 3,7 εκτ. ευρώ στην Πελοποννήσο

Εξοικονόμησης ύδατος: Χρηματοδότηση 3,7 εκτ. ευρώ στην Πελοποννήσο

0
Εξοικονόμησης ύδατος

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στη δράση της εξοικονόμησης ύδατος.

Η δράση συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ύδατος από τη γεωργία και έμμεσα στην βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού τους, ιδίως προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή και ο προσανατολισμός στην αγορά και η διαφοροποίηση της γεωργίας.

Στόχοι της δράσης είναι:

  • Η αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία με την εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά συστήματα.
  • Η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας χρήσης ύδατος με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων στη γεωργία.
  • Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του ύδατος.
  • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων ώστε να εκσυγχρονιστούν.

Πιστώσεις-Χρηματοδότηση

Η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων μπορεί να ανέλθει έως τις 150.000 ευρώ, ενώ, για τις συλλογικές επενδύσεις, η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέλθει έως τις 200.000 ευρώ. Ο συνολικός πρϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 37 εκατ. ευρώ.

Το παραπάνω ποσό των 37 εκατ. ευρώ κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Να σημειωθεί ότι η ενδοπεριφερειακή κατανομή ανά κατηγορία δικαιούχων είναι ενδεικτική καθώς είναι δυνατή η μεταφορά πιστώσεων μεταξύ των κατηγοριών δικαιούχων στην περίπτωση που σε μία κατηγορία παρουσιάζεται πλεόνασμα πιστώσεων ενώ σε άλλη έλλειμμα.

Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου επί εξοφλημένων δαπανών που κρίνονται επιλέξιμες από τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία. Επίσης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here