Λιμνοθάλασσα Βιβαρίου: Αυτά τα ψάρια ποιος θα τα πάρει;

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία μίσθωσης της αλιευτικής εκμετάλλευσης της Λιμνοθάλασσας Βιβαρίου, Π.Ε. Αργολίδας

Με το παρόν άρθρο θα ήθελα να ενημερώσω και να σταματήσω την παραπληροφόρηση που επιχειρείται για αρκετούς μήνες τώρα, σχετικά με τη διαδικασία μίσθωσης της αλιευτικής εκμετάλλευσης της Λιμνοθάλασσας Βιβαρίου.

Στην όλη αυτή παραπληροφόρηση επέλεξα να μη μιλήσω παρά μόνο τώρα που τελεσιδίκησε η διοικητική διαδικασία.

Ιστορικό:

1) Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 154143/24388/6.7.2020 διακήρυξη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, προκηρύχτηκε η εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης της λιμνοθάλασσας «ΒΙΒΑΡΙΟΥ» Π.Ε. Αργολίδας.

2) Επί της συγκεκριμένης διαδικασίας, η οποία έλαβε χώρα την 28/09/2020, στη δημοπρασία πλειοδότησε ο Δήμος Ναυπλιέων.

3) Κατά της ως άνω διαδικασίας άσκησα την υπ’ αριθ. πρωτ. 242831/38270/9.10.2020 αίτηση θεραπείας – ένσταση, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1/23.11.2020 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων, η οποία αποφάσισε ομόφωνα ότι (α) ο Δήμος Ναυπλιέων δεν συμμετείχε νόμιμα στην πλειοδοτική δημοπρασία, αφού δεν είχε προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη και (β) θα έπρεπε να επιλεγώ ως πλειοδότης ως μοναδικός νόμιμος συμμετέχων.

4) Ακολούθως, η ως άνω απόφαση υποβλήθηκε ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (11μελής), η οποία δυνάμει της υπ’ αριθ. 2/11.1.2021 απόφασης ενέκρινε ομόφωνα την με αριθμό 1/23.11.2020 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων, που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1350/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

5) Στη συνέχεια, η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έλαβε την υπ’ αριθ. πρωτ. 14910/28.01.2021 Απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας (αποφάσισε δηλαδή πως είναι νόμιμη η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας) από το Αρμόδιο Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

6) Κατόπιν, ο Δήμος Ναυπλιέων προσέφυγε κατά της υπ’ αριθ. 2/11.1.2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώπιον της Α’ Ειδικής Επιτροπής του Άρθρου 68 του ΠΔ 30/1996 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Η προσφυγή του Δήμου Ναυπλιέων απερρίφθη.

7) Κατά τη διάρκεια των παραπάνω διαδικασιών, οι χρονικές καθυστερήσεις ήταν χαρακτηριστικά προκλητικές, με δικαιολογίες από τις υπηρεσίες όπως ”δεν ξέρουμε πως συντάσσεται αυτή η σύμβαση” ή πως ”ο συμβολαιογράφος που ήξερε από αυτές τις συμβάσεις έχει πάρει σύνταξη” κλπ. Για τους παραπάνω λόγους προσέφυγα στη διαδικασία των εξωδίκων, ήδη από την 11/02/2021. Παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, δεν πήρα καν απάντηση στα εξώδικά μου!

Το συγκεκριμένο άρθρο γράφεται για να αποτυπωθεί η συνολική αλήθεια για τη συγκεκριμένη κατάσταση, αφού παρόλο που είμαι ο πλειοδότης της δημοπρασίας, δεν έχω ακόμη υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης ευθύς μετά την έγκριση της δημοπρασίας, όπως αναφέρει το σχετικό νομοθετικό διάταγμα.

Την ίδια στιγμή κυκλοφορεί έντονα η φήμη πως παρ’ όλα τα ανωτέρω, την Λιμνοθάλασσα θα διαχειριστεί ο Δήμος Ναυπλιέων, που τέθηκε εκτός διαδικασίας.

Κάνω έκκληση οι σκόπιμες και προκλητικές καθυστερήσεις εκ μέρους των αρμοδίων που ήδη τους εκθέτουν, να μην οδηγήσουν σε παράνομες ενέργειες.

Ναύπλιο, 05-05-2021
Ηλίας Σπ. Μαντζαβράκος,
Περιβαλλοντολόγος, M.Sc. – Π.Ε. Ιχθυολόγος