Αλλαγή συχνοτήτων στα κανάλια σε περιοχές της Πελοποννήσου

Την Παρασκευή 14 Μαΐου η δεύτερη ψηφιακή μετάβαση της Digea περνάει στην Αρκαδία, στη Λακωνία, στα Κύθηρα και σε τμήμα του νομού Αργολίδας.

Οι κάτοικοι των περιοχών που λαμβάνουν σήμα από συγκεκριμένα κέντρα εκπομπής θα πρέπει να αλλάξουν τις συχνότητες των καναλιών.

Για την πραγματοποίηση του συντονισμού χρειάζεται να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
(1) να μεταβείτε στο μενού του δέκτη σας, (2) να επιλέξετε «Εγκατάσταση» αν διαθέτετε αποκωδικοποιητή ή «Ρυθμίσεις» αν διαθέτετε τηλεόραση (ενδέχεται να χρησιμοποιούνται και διαφορετικές διατυπώσεις ανάλογα τον δέκτη), (3α) να πραγματοποιήσετε αυτόματο συντονισμό, όπου ο δέκτης αναζητά και αποθηκεύει στη μνήμη όλα τα διαθέσιμα προγράμματα, (3β) είτε να πραγματοποιήσετε χειροκίνητο συντονισμό, όπου αποθηκεύει στη μνήμη τα προγράμματα συγκεκριμένης συχνότητας, (4) στο τέλος της αναζήτησης πατάτε ΟΚ/ ΝΑΙ, (5) επιλέγετε έξοδο (exit) ώστε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε.

Σε περίπτωση που χρειαστεί, προτείνεται επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του δέκτη. Από την καρτέλα Εργαλεία επιλέξτε Εργοστασιακές Ρυθμίσεις και πατήστε ΟΚ. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας Ναι. Εάν σας ζητηθεί κωδικός, πατήστε 0-0-0-0 ή 1-2-3-4.

Στην αρχική καρτέλα εγκατάστασης επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε και πατήστε ΟΚ. Όταν η αναζήτηση ολοκληρωθεί πατήστε ΟΚ για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα που επιθυμείτε.