Ναύπλιο: Ποιοι θα κάτσουν στον πάγκο της Λαϊκής την Τετάρτη

Σας ενημερώνουμε   ότι σε συνέχεια της  ΚΥΑ 27683/29-4-21 ( ΦΕΚ 1814/ τ.Β΄)  στη λαϊκή αγορά της κοινότητας  Ναυπλίου  την  Τετάρτη  5  Μαϊου 2021     θα δραστηριοποιηθούν     οι κάτωθι πωλητές :

 

 

 

ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ)

ΑΡ. ΘΕΣΗΣΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΩΛΗΤΗ

 

1ΔΙΑΜΑΝΤΙΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
2ALIKIANTOMORΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
3ΔΑΪΚΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
4ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
5ΚΑΛΥΒΑΣΧΡΗΣΤΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
6ΚΑΛΕΡΓΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
7ΚΥΜΠΟΥΡΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
8ΤΖΑΒΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
9ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΠΑΤΣΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
10ΔΗΜΑΚΗΜΑΓΔΑΛΗΝΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
11ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΜΑΡΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
12ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
13ΜΠΟΥΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
14ΔΗΜΑΣΜΙΧΑΗΛΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
15ΓΚΡΕΣΗΣΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
16ΘΕΟΔΟΣΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΥΓΕΩΡΓΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
17ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΑΓΑΠΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
18ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
19ΓΚΟΛΕΜΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
20ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
21ΚΑΠΕΤΑΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
22ΧΟΥΝΤΑΛΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
23ΜΠΙΝΙΑΡΗΔΙΟΝΥΣΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
24ΓΚΟΛΕΜΗΣΜΙΧΑΗΛΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΖΑΪΜΗΝΕΒΙΛΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
25ΚΑΠΟΥΡΑΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
26ΓΚΟΛΕΜΗΣΘΕΟΔΟΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
27ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
28ΓΚΟΛΕΜΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
29ΠΕΘΕΡΙΩΤΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
30ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
31ΓΚΟΛΕΜΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
32ΓΚΟΛΕΜΗΣΑΔΡΙΑΝΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
33ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣΜΙΧΑΛΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
34ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
35ΠΑΝΑΓΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
36ΜΑΡΙΝΗΣΑΔΡΙΑΝΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
37ΚΟΨΑΥΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
38ΦΟΥΖΑΣΗΛΙΑΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
39ΓΚΟΛΕΜΗΣΣΠΥΡΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
40ΥΨΗΛΑΝΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
41ΔΕΔΕΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
42ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
43ΤΣΟΥΚΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
44ΠΑΠΟΥΤΣΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
45ΔΩΡΗΣΗΛΙΑΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
46ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
47ΔΑΜΙΑΝΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
48ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
49ΓΚΟΛΕΜΗΦΩΤΕΙΝΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
50-1ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
51-2ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
52-3ΜΠΡΑΤΣΑΖΩΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
53-4ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΕΥΑΝΘΙΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
54-5ΜΠΑΝΤΖΑΛΗΣΠΑΝΤΕΛΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ)

 

ΑΡ. ΘΕΣΗΣΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΩΛΗΤΗ

 

 

 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 1ΤΣΟΥΚΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 2ΓΙΟΛΕΝΙΝΤΡΙΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 3ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 4ΔΑΜΙΑΝΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 5ΚΑΛΛΕΡΓΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 6ΠΑΛΛΗΣΜΙΧΑΛΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
 7ΚΛΕΙΔΩΝΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
 8ΚΡΕΜΜΥΔΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 9ΤΣΟΥΧΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 ΤΣΟΥΧΛΗΣΗΛΙΑΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 10ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 11ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 12ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 13ΠΙΤΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
 14ΠΕΝΤΖΟΣΗΡΑΚΛΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 15ΣΜΥΡΛΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 16ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΦΩΤΕΙΝΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 17ΠΙΤΡΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 18ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 19ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
 20ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 21ΣΥΝΤΡΙΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 22ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣΑΝΤΡΕΑΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
 23ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 24ΜΠΙΝΙΑΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 25ΜΑΝΩΛΗΔΗΜΗΤΡΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 26ΣΠΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 27ΓΚΟΓΚΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 28ΜΠΡΕΓΙΑΝΟΣΛΑΜΠΡΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 29ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 30ΜΠΟΝΖΟΥΘΕΟΦΑΝΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 31ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 32ΣΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 33ΓΚΑΜΙΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 34ΦΟΥΖΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 35ΛΟΥΚΑΙΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 ΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 36ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 37ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 38ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
 39ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 40ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
 41ΔΕΔΕΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 ΜΟΥΤΑΒΕΛΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 42ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
 43ΤΟΤΣΙΚΑΜΑΡΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 44ΚΑΡΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 45ΜΠΡΕΓΙΑΝΟΣΛΑΜΠΡΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 46ΓΚΟΛΕΜΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 47ΚΩΣΤΑΚΗΜΑΡΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 48ΓΚΟΥΝΤΑΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 49ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 50ΤΖΑΒΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
 51-1ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
 52-2ΚΑΛΟΥΔΗΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
 53-3ΚΑΣΙΞΙΟΓΛΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
 54-4ΞΕΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
 55-5ΠΑΡΑΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
 
 
 

Υπενθυμίζουμε ότι :

 

  1. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 5 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
  2. Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας για πωλητές και καταναλωτές .
  3. Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων και διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς
  4. Πωλητές και καταναλωτές οφείλουν  να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του Επόπτη προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς.

 

Επισημαίνουμε ότι η μη συμμόρφωση στις προαναφερόμενες υποχρεώσεις  δύναται να επιφέρει από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας  Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων την επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

 

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ