Μεσσηνία: Σε δικαστική επίλυση διαφορών οδηγείται η ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Στη δικαστική επίλυση των διαφορών της οδηγείται η ΔΕΥΑ Τριφυλίας με οικονομικό φορέα που είχε συμβάσεις για την παροχή υπηρεσίας λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Κοπανακίου, Κυπαρισσίας και Φιλιατρών, όπως ομόφωνα αποφάσισε το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Μια απόφαση που πάρθηκε καθώς υπάρχουν έγγραφες αρνήσεις του πρωτοκόλλου παραλαβής από τις επιτροπές, για τα δύο από τα τρία έργα.

Ήδη έχουν ασκηθεί αγωγές προς τη ΔΕΥΑΤ στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, όπως τονίστηκε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. Μάλιστα επισημάνθηκε χαρακτηριστικά: «Η συζήτηση της εν λόγω δικασίμου στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης προσδιορίστηκε την 21 Σεπτεμβρίου 2021.

Με την πράξη αυτή παρέχεται η δυνατότητα συμβιβασμού με τον ενάγοντα κατόπιν συζήτησης και προβολής των ισχυρισμών και των δύο πλευρών, παρουσία του κ. Εισηγητή Δικαστή όπου και συντάσσεται πρακτικό συμβιβασμού σε περίπτωση επίτευξης συμβιβασμού ή ματαίωση αυτού.

Στη ΔΕΥΑΤ όμως μας έχει επιδοθεί στις 18 Μαρτίου 2021 (αρ. κατάθεσης αγωγής 32/2021) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας με την οποία αιτείται το ποσό των 68.306,64 ευρώ νομιμοτόκως από τις 2 Ιουλίου 2019. Η αγωγή αυτή αναφέρεται στις ίδιες συμβάσεις και στην αγωγή που είχε ασκήσει και στην αγωγή του Τριμελούς Εφετείου».

Έτσι το συμβούλιο αποφάσισε η ΔΕΥΑΤ «λόγω του ότι υπάρχουν έγγραφες αρνήσεις του πρωτοκόλλου παραλαβής από τις επιτροπές, για τα δύο από τα τρία έργα, να προχωρήσει σε δικαστική επίλυση του θέματος και όχι σε συμβιβασμό».