Ναύπλιο: Εργασίες Καθαριότητας στο Τολό από τις υπηρεσίες του Δήμου

0

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προέβησαν στις αναγκαίες παρεμβάσεις που περιλάμβαναν τον γενικότερο καθαρισμό με την χρήση του ειδικού μηχανήματος σκούπα που διαθέτει ο Δήμος, κλάδεμα χαμηλής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα ενώ ακολούθησε βάψιμο – ασβέστωμα , επίσης πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ηλεκτροφωτισμό όπου χρειαζόταν.
Η αισθητική αναβάθμιση και η βελτίωση της καθημερινότητας συνεχίζεται σε όλες τις περιοχές του Δήμου μας .