Δήμος Ναυπλιέων: Έμπρακτη στήριξη στους Επιχειρηματίες της Εστίασης

O Δήμος Ναυπλιέων στηρίζει έμπρακτα τους επιχειρηματίες της εστίασης στην προσπάθειά τους να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους ύστερα από το πολύμηνο lockdown.

Συνεκτιμώντας τη δεινή οικονομική κατάσταση των επιχειρηματιών καθώς και την ανάγκη τήρησης των υγειονομικών μέτρων, το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ. 66/2021 ομόφωνη απόφασή του, εγκρίνει εξαιρετικά και μόνο για το έτος 2021, την παράταση καταβολής τέλους κοινοχρήστων χώρων από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος μέχρι τις 20/06/2021.
Οι εν λόγω επιχειρήσεις τελούν σε αναστολή από τον Νοέμβριο 2020 και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα άμεσης καταβολής του προβλεπόμενου τέλους προκειμένου να λάβουν άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου.