Τ. Τόκας: Να αποσυρθεί η ελλιπής τεχνική έκθεση της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας

Ο Τάσος Τόκας ζητάει να αποσυρθεί η ελλιπής τεχνική έκθεση της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας για την ποιότητα νερού και να διορθωθούν οι παραλείξεις

Η Ανακοίνωση της παράταξης

Όπως γνωρίζετε η παράταξή μας δεν μπορεί να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ αφού δεν έχουμε εκπροσώπηση στο ΔΣ.

Δικαιούμαι όμως ως επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ να σας αποστείλω αίτημα για την διόρθωση πράξεων ή παραλείψεων κατά την άσκηση των καθηκόντων σας.

Στο 9ο θέμα της σημερινής συνεδρίασης του ΔΣ, τίθεται προς έγκριση η Τεχνική Έκθεση για την ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ στην οποία αναφέρεται ότι η ανάληψη της υπηρεσίας θα γίνει από Χημικό και δεν αναφέρει τη δυνατότητα ανάληψης από άλλες ειδικότητες όπως Χημικός Μηχανικός- Γεωλόγος κ.λ.π., δηλαδή σε όποιον επαγγελματία ή εταιρεία έχει το επαγγελματικό δικαίωμα να εκτελέσει την υπηρεσία ασχέτως εάν θέλει η υπηρεσία να το αναθέσει απευθείας κάπου.

Η συγκεκριμένη αναφορά, λοιπόν, στην Τ.Ε. 33 κρίνεται παράφορα άδικη και παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων επαγγελματικών κλάδων, ενώ ταυτόχρονα φωτογραφίζει αυτόν που θα αναλάβει την υπηρεσία.

Άλλωστε γνωρίζετε πολύ καλά πως στις παλαιότερες Τεχνικές Εκθέσεις αναφερόταν πως η παροχή της υπηρεσίας μπορεί να γίνει από ιδιώτη, που νομιμοποιείται για την εκτέλεση της εργασίας.

Μετά τα παραπάνω ζητώ όπως αποσύρετε την συγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση και να φέρετε μια νέα η οποία να είναι σύμφωνη με αυτά που ορίζουν

 

Τάσος Τόκας
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας
Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕ