Το ΕΚΑΒ Αργολίδας ευχαριστεί την ΚΟΤΙΤΣΑΣ Μ. ΕΠΕ

Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ Αργολίδας θέλουν να ευχαριστήσουν θερμά τον Thanos Kotitsas (ΚΟΤΙΤΣΑΣ Μ. ΕΠΕ) για την προσφορά για δωρεάν έλεγχο φρεον, συμπλήρωση καθώς και απολύμανση των αεραγωγών (των κλιματιστικων όλων των ασθενοφόρων οχημάτων του τομεα μας)