spot_img
spot_img
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΝαύπλιο: Στο πρώην Δημοτικό της Ασίνης το ειδικό Νηπιαγωγείο

Ναύπλιο: Στο πρώην Δημοτικό της Ασίνης το ειδικό Νηπιαγωγείο

Ένα πάγιο αίτημα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας γίνεται πράξη.


Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Ναυπλιέων κ. Δημήτρη Κωστούρο, της Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κα. Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του αιτήματός μας.

Παρακάτω το διαβιβαστικό και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων:

Προς:

-Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Ράλλη-Πιτσάκη Μαρία
-Πρόεδρος Κοιν.Ασίνης ( δια της υπαλλήλου κας Καββεζού)

“Σας διαβιβάζουμε απόσπασμα της με αριθμό:60/2021 Α.Δ.Σ. περί « παραχώρησης χρήσης μη λειτουργούντος Δημ.Σχολείου Ασίνης για τη μεταστέγαση του ειδικού Νηπιαγωγείου Ναυπλίου », για ενημέρωσή σας και για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αυγουστόπουλος Σταύρος “

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 4o θέμα ημερήσιας διάταξης περί « παραχώρησης χρήσης μη λειτουργούντος Δημ.Σχολείου Ασίνης για τη μεταστέγαση του ειδικού Νηπιαγωγείου Ναυπλίου » έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής:

Σύμφωνα με πρόσφατο έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας κας Δουράνου ( αρ.πρ. εισ.εγγράφου 513/19-01-21 ) το ειδικό Νηπιαγωγείο Ναυπλίου από το 2011 έως σήμερα συστεγάζεται με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άργους, λόγω μη ύπαρξης σχολικών αιθουσών στην περιοχή του Δήμου Ναυπλιέων.

Το Ειδικό Νηπιαγωγείο Ναυπλίου, φιλοξενείται σε μια αίθουσα του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Άργους ,σχεδόν 40 τμ με πρόσβαση στην αυλή, χωρίς να διαθέτει μεγάλα παράθυρα ώστε να αερίζεται και να φωτίζεται επαρκώς ο χώρος.

Η πρόσβαση σε τουαλέτα και τρεχούμενο νερό για τα παιδιά, γίνεται με συνοδεία ειδικού βοηθητικού προσωπικού, αλλά το γεγονός ότι βρίσκεται μακριά, ενώ παράλληλα πρέπει να είναι πάντα ανοιχτή η είσοδος του Δημοτικού Σχολείου, δημιουργεί πρακτικές δυσχέρειες, καθώς απαιτείται το Νηπιαγωγείο να έχει άμεση πρόσβαση σε χώρο φροντίδας για τα νήπια που αδυνατούν να εξυπηρετηθούν μόνα τους.

Δεν υπάρχει γραφείο , γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην εκτέλεση του
διοικητικού έργου της σχολικής μονάδας και αν υπήρχε αυτό θα έπρεπε να διαθέτει σύνδεση
internet και εξοπλισμό, όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή scanner-εκτυπωτή.

Παράλληλα δεν υπάρχει πρόβλεψη για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό όπως ραδιόφωνα, οθόνες Η/Υ για άτομα με προβλήματα όρασης καθώς και χώρος υποδοχής επισκεπτών και γονέων.

Ο χώρος που φιλοξενείται το Ειδικό Νηπιαγωγείο Ναυπλίου, είναι απαραίτητος για άλλες χρήσεις από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άργους , το οποίο αριθμεί πολύ μεγαλύτερο αριθμό φοιτούντων μαθητών , μαθητριών με ε.ε.α.

Επιπρόσθετα υπάρχουν προβλήματα που αφορούν στην πρακτική υποστήριξη από την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, καθώς ενώ αποτελεί δομή του Δήμου Ναυπλιέων, η έδρα του είναι στο Δήμο Άργους Μυκηνών.

Κατά συνέπεια προκύπτουν θέματα όπως η διάθεση καθαρίστριας (η σύμβαση της οποίας δεν έχει ακόμη διευθετηθεί), η προμήθεια εξειδικευμένου υλικού για νήπια με αισθητηριακές διαταραχές, ο εξοπλισμός αιθουσών για μαθητές που μόνο με πρώιμη εντατικη εργοθεραπευτική παρέμβαση μπορούν να ακολουθήσουν σχολικό πρόγραμμα.

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες προκειμένου για τη μεταστέγαση της
ειδικής αυτής δομής σε κατάλληλο ακίνητο που να ανήκει στο Δήμο Ναυπλιέων.

Κατόπιν του ανωτέρω εγγράφου ζητήθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας ,Παιδείας
και Πολιτισμού η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Κοινότητας Ασίνης, για παραχώρηση του από δεκαετίας και πλέον μη λειτουργούντος δημοτικού σχολείου Ασίνης προκειμένου να
μεταστεγαστεί το ειδικό Νηπιαγωγείου Ναυπλίου.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ασίνης εξέφρασε με την αρ. 3/2021 απόφασή του τη σύμφωνη γνώμη του για παραχώρηση αίθουσας του Δημ.Σχολείου Ασίνης για την εν λόγω μεταστέγαση

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημ.Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εισηγηθέντα , το αρ.πρ. 513/19-01-2021 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας με το οποίο ζητείται από το Δήμο η εξεύρεση ακινήτου κυριότητάς του για τη μεταστέγαση του Ειδικού Νηπιαγωγείου Ναυπλίου, την αρ. 3/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ασίνης , την ισχύουσα νομοθεσία ( το Ν. 1894/90 (ΦΕΚ: 110Α/1990), άρθρο 5 παράγραφο 16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2336/95, ΦΕΚ-189 Α’16 και την παρ 16 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95 , το άρθρο 65 και 67 του Ν .3852/10 ) και μετά από διαλογική συζήτηση που καταγράφθηκε μέσω της πλατφόρμας presence

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 60/2021

Εγκρίνει τη μεταστέγαση του ειδικού Νηπιαγωγείου Ναυπλίου σε χώρο του μη λειτουργούντος Δημ.Σχολείου Ασίνης , με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των νηπίων , των εκπαιδευτικών και των γονέων τους .

Διαβιβάζεται το παρόν θέμα στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να
ελεγχθεί η πληρότητα του διατιθέμενου χώρου και οι εργασίες που πρέπει να λάβουν χώρα για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης.

AΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΝΑΥΠΛΙΟ, 22/ 04/2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ