Εργασίες καθαριότητας στην Τοπική Κοινότητα Νέας Τίρυνθας

Νέα Τίρυνθα Καθαριότητα

Ένα πρόγραμμα δράσης με εργασίες καθαριότητας πραγματοποιήθηκε σήμερα Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου από τις Υπηρεσίες Καθαριότητας του Δήμου μας στην Τοπική Κοινότητα Νέας Τίρυνθας, με τον καθαρισμό των δρόμων και όλων των κεντρικών σημείων της Κοινότητας με την χρήση της σκούπας (σάρωθρο) αναρροφητικού τύπου του Δήμου Ναυπλιέων.

Οι εργασίες αυτές εντάσσονται στον γενικότερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για καθαριότητα σε όλες τις τοπικές κοινότητες