Συνάντηση Μαλτέζου- Οικονόμου με επίκεντρο τα αρδευτικά έργα

Με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Οικονόμου, συναντηθήκαμε σήμερα στην Τρίπολη όπου ακολούθησε σύσκεψη για την πορεία σημαντικών έργων για την Αργολίδα στα οποία το ΥΠΑΑΤ είναι προϊσταμένη αρχή ενώ φορέας υλοποίησης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αργολίδας.

Ο Υφυπουργός κατέστησε σαφές ότι το κόστος άρδευσης ανέρχεται στο 30% του κόστους της αγροτικής παραγωγής και ότι στόχος είναι να εφαρμοστεί σοβαρή πολιτική μείωσης του κόστους άρδευσης καθώς και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Για την Αργολίδα:

Συζητήθηκε η πορεία της δημοπράτησης του έργου Μεταφοράς και Διανομής Νερού Άρδευσης από Δίκτυα Αναβάλου στο Δήμο Ερμιονίδος, προϋπολογισμού 68.000.000,00 και επισημάνθηκε ότι ξεπεράστηκαν ζητήματα απαλλοτριώσεων.

Συζητήθηκαν θέματα τροποποίησης της μελέτης για την Κατασκευή έργων Μεταφοράς και Διανομής Νερού Άρδευσης από Δίκτυα Αναβάλου στους Δήμους Ασκληπιείου και Επιδαύρου, προϋπολογισμού 38.857.000,00, προκειμένου να γίνει η επιθυμητή αλλαγή όδευσης του αγωγού.

Όσον αφορά στο έργο Μεταφοράς και Διανομής Νερού Άρδευσης από Δίκτυα Αναβάλου σε Κουτσοπόδι, Μυκήνες, Μοναστηράκι και Φίχτια συζητήθηκαν τα θέματα απαλλοτριώσεων και επίκειται η δημοπράτηση της Β΄φάσης του έργου μέσα στο έτος, όπως εξήγγειλε ο Υφυπουργός.

Κύρια προϋπόθεση για την ύπαρξη του πρωτογενούς τομέα είναι το νερό. Με σκληρή δουλειά στο επόμενο διάστημα θέλουμε να δημιουργήσουμε το απαιτούμενο πλαίσιο, να ολοκληρώσουμε μελέτες και να εντάξουμε έργα, ώστε να επιτύχουμε μια ορθολογική διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων.