Το Εορταστικό Ωράριο των καταστημάτων του Άργους 

Το Εορταστικό Ωράριο των καταστημάτων του Άργους έχει ως εξής: