Α. Πουλάς για Tαμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών συνυπέγραψε ο βουλευτής Αργολίδας του ΚΙΝ.ΑΛ. Ανδρέας Πουλάς μαζί με την Ευαγγελία Λιακούλη και τον Κώστα Σκανδαλίδη σχετικά με το υπέρογκο, για τα δεδομένα της αγοράς στεγαστικών δανείων, επιτόκιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, που ποσοστιαία κυμαίνεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τα επιτόκια των ιδιωτικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης προς τον υπουργό Οικονομικών:

Σύμφωνα με αξιόπιστα στοιχεία, περί τους 180.000 δημοσίους υπαλλήλους που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο επηρεάζει η «άτεγκτη» στάση του κρατικά εποπτευόμενου (και κρατικά προστατευόμενου) Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ως προς το ζήτημα των επιτοκίων του, τα οποία παραμένουν σε δυσθεώρητα ύψη, σε σχέση με άλλα ιδιωτικά, πιστωτικά ιδρύματα.

Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλεται μέσω ανακοινώσεων διαμαρτυρίας από πλειάδα Ενώσεων δημοσίων υπαλλήλων, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της Ελληνικής Πολιτείας, τα επιτόκια των δανείων του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος διαμορφώνονται κατά μέσο όρο πάνω από 4,5%, σήμερα, που η αντίστοιχη αγορά (στεγαστικά δάνεια ιδιωτικών τραπεζών) διαμορφώνει τις τιμές των αντίστοιχων επιτοκίων τουλάχιστον δύο μονάδες χαμηλότερα (2-2,8%)!

Όμως, η πολυεπίπεδη, υπερ-δεκαετής οικονομική κρίση που βύθισε σε τέλμα την Ελλάδα, δυσχεραίνοντας τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών στεγαστικών δανείων δεν θα έπρεπε να αφορά μόνο τα ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία λίγο πολύ έσπευσαν να προχωρήσουν σε γενναίες μειώσεις των επιτοκίων τους, προκειμένου να ελαφρύνουν τη θέση των δικών τους δανειοληπτών, προσαρμοζόμενα στη λογική του «ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος».

Η πολυεπίπεδη, υπερ-δεκαετής οικονομική κρίση που βύθισε σε τέλμα την Ελλάδα θα έπρεπε να αφορά και το κρατικά εποπτευόμενο και προστατευόμενο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, του οποίου οι δανειολήπτες, είναι δημόσιοι υπάλληλοι που και αυτοί με τη σειρά τους είδαν την τελευταία δεκαετία τη δραστική μείωση των μισθών τους, των επιδομάτων τους, των δώρων τους και εν γένει των εισοδημάτων τους, με αποτέλεσμα σήμερα ένα επιτόκιο της τάξης άνω του 4,5%, να τους φαίνεται (και να είναι) πραγματικά δυσθεώρητο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι λύσεις «ελάφρυνσης» που προτείνονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποτελούν μόνο ημίμετρα και «ασπιρίνες», από τη στιγμή που σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά από πλευράς επιτοκίων στεγαστικών δανείων, αυτό προτείνει μόνο α) την επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών με επιστροφή τόκων σε ποσοστό 1% μεσοσταθμικά επί του άληκτου κεφαλαίου σε ετήσια βάση και β) την παράταση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου, που ωστόσο δεν μειώνει καθόλου το κόστος της αποπληρωμής αλλά επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους δανειολήπτες…

Δεδομένου ότι οι δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά «στενάζουν» από το εξαιρετικά υψηλό επιτόκιο των στεγαστικών τους δανείων.

Δεδομένου ότι οι δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αυτή τη στιγμή αδυνατούν να αντιληφθούν για ποιους λόγους τα επιτόκια του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος, παραμένουν σε σχεδόν διπλάσια επίπεδα, σε σχέση με αυτά των υπόλοιπων ιδιωτικών τραπεζών.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Για ποιους λόγους τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων παραμένουν σε αυτό το ύψος, εν αντιθέσει με τα όσα ισχύουν στα επιτόκια των ιδιωτικών τραπεζών;
Αν προτίθεται να εξετάσει τη μείωση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων που έχουν δοθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνδράμοντας τους δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες του, στην αποπληρωμή του στεγαστικού τους δανείου, με τους ομοειδείς όρους δανειοληπτών στεγαστικών δανείων, που απευθύνθηκαν σε ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα;