spot_img
spot_img
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΕρώτηση Γκιόλα- Αραχωβίτη για το νερό του Αναβάλου Ερμιονίδας

Ερώτηση Γκιόλα- Αραχωβίτη για το νερό του Αναβάλου Ερμιονίδας

Ερώτηση Γκιόλα – Αραχωβίτη για την καθυστέρηση του έργου μεταφοράς νερού από δίκτυα του Αναβάλου στο Δήμο Ερμιονίδας
Με την υπ’ .αριθ. Πρωτ. 4709/2-7-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών πόρων του Υ.Π.Α.Α.Τ. εντάχθηκε στη δράση 4.3,1 του Π.Α.Α. 2014-2020, το έργο μεταφοράς νερού και άρδευσης από δίκτυα του Αναβάλου στο Δήμο Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδας, με συνολικό προϋπολογισμό 68.350.000 ευρώ.

Έκτοτε και παρότι υπήρχαν εγκεκριμένες μελέτες και δη: α) Οριστική μελέτη των Υδραυλικών Έργων και Η-Μ έργων β) Οριστική Συγκοινωνιακή Μελέτη γ) Τα Τεύχη δημοπράτησης και τα ΣΗΥ-ΦΑΥ (ΥΔΡ, Η-Μ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ) δ) Γεωλογική μελέτη ε) Μελέτη Οικονομικής Σκοπιμότητας του ανωτέρω έργου, δεν επακολούθησαν σε σύντομο χρόνο άλλες ενέργειες, πλην της υπ.αριθμ.12/29-4-2020 (Δ’ 215) πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία έγινε υπαγωγή του εν λόγω έργου στις διατάξεις της παρ.1 του α.7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων.

Την ανωτέρω εξέλιξη πληροφορηθήκαμε από την απάντηση με Α.Π. 967/241452/14-12-2020 του Υπουργού ΥΠΑΑΤ κ. Κων/νου Σκρέκα επί της από 8981/26-8-2020 ερώτησής μας.

Συγκεκριμένα στην ανωτέρω απάντησή του ο Υφυπουργός εξέθετε επί λέξει ότι: «Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Αγροτικής Ανάπτυξης κ Τροφίμων ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, έχει ξεκινήσει τον έλεγχο των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων για το σύνολο της προς απαλλοτρίωση έκτασης για το έργο της κατασκευής των έργων μεταφοράς και διανομής, ο οποίος εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020, έτσι ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δασαρχείο, Κτηματική Υπηρεσία), απαραίτητες προ της δημοπράτησης του έργου, οι οποίες εκτιμώνται σε έξι με οκτώ μήνες περίπου».

Επειδή υπάρχει εύλογη ανησυχία για την πρόοδο του έργου που αποτελεί μεγίστης αναγκαιότητας και υψηλής σπουδαιότητας για το Δήμο Ερμιονίδα, για την άρδευση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, τον φυσικό εμπλουτισμό των γεωτρήσεων και του υπόγειου υδροφορέα της περιοχής, καθώς και για την αναβάθμιση του δευτερογενούς τομέα (τουρισμός, μεταποίηση κ.α.) στην ιδιαιτέρως άνυδρη και ξηροθερμική γη της Ερμιονίδας.

Επειδή το έργο έχει καθυστερήσει ιδιαίτερα, εκφράζονται δε φόβοι για την απένταξή του καθόσον για το σύνολο των 25 αρδευτικών έργων που είναι ενταγμένα από κοινού στο ίδιο Πρόγραμμα – και στα οποία συμπεριλαμβάνονται το επίμαχο- στη δε απόφαση ένταξης εμπεριέχεται ειδικός όρος σύμφωνα με τον οποίο η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης της πράξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την έκδοση της απόφασης ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τους 6 μήνες από την προθεσμία αυτή.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Ποιοι είναι οι λόγοι της καθυστέρησης της εξέλιξης του εν λόγω έργου;
2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία των απαλλοτριώσεων;
3. Ποιο το χρονοδιάγραμμα συντέλεσης και ολοκλήρωσης του έργου και αν θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και των πληρωμών, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών του προγράμματος, που είναι η 31-10-2023, όπως έχει εκθέσει ο Υπουργός ΥΠΑΑΤ κ. Βορίδης στη Βουλή στις 12-12- 2019 απαντώντας σε σχετική, επίκαιρη ερώτησή μας;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Γκιόλας Γιάννης
Αραχωβίτης Σταύρος