Αργολίδα-Κουτσοπόδι: Εργασίες καθαρισμού στο ρέμα Μπορσίτη

Συνεχίζεται η προσπάθεια να καθαριστεί το σύνολο των ρεμάτων στην Αργολίδα.

Τελείωσαν σήμερα τα συνεργεία της Π.Ε. Αργολίδας τις εργασίες καθαρισμού στο ρέμα Μπορσίτη στο Κουτσοπόδι, που σημειωτέον δεν είχε καθαριστεί εδώ και πολλά χρόνια, όπως μας δήλωσε ο Προεδρος της τ.κ. Κουτσοποδίου Βασίλης Στάμος.
Ήδη από αύριο θα συνεχιστούν οι εργασίες βορειότερα προς τα Φίχτια που μάλιστα είχαν σημειωθεί και πυρκαγιές στο ρέμα πέρυσι.
Είμαστε πιστοί στη δέσμευσή μας ότι θα εργαζόμαστε με συγκεκριμένο πρόγραμμα όλη τη χρονιά ώστε να προστατεύουμε την ΠΕ από θεομηνίες και πυρκαγιές.