Κορονοϊος Αργολίδα: Πόσοι εμβολιασμοί εκπαιδευτικούν έχουν γίνει

Εμβολιασμοί

Στην Αργολίδα μέχρι σήμερα έχουν γίνει 76 εμβολιασμοί εκπαιδευτικων οι οποίοι αναρτώνται καθημερινά στη σελίδα της ΔΕΠ

Στην ιστοσελίδα της ΔΠΕ Αργολίδας , αναρτάται καθημερινά ο αριθμός των εμβολιασμένων εκπαιδευτικών, από την κοινή λίστα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με αυστηρή χρονολογική ταξινόμηση και υπεύθυνη δήλωση εθελοντικής συμμετοχής.
“Η Συντονιστική Επιτροπή εργάζεται ακατάπαυστα, καθημερινά, 8.00π.μ -8μ.μ., προκειμένου να μη χαθεί ούτε ένα εμβόλιο. Αφήνοντας πίσω της το “βαθύ κόκκινο”, η Αργολίδα παίρνει ανάσες “κανονικότητας”, χάρη στις προσπάθειες όλων μας!” τονίζει σε ανακοίνωση της η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας Αικατερίνη Δουράνου.
Στις 9/4/2021, ο τελευταίος ειδοποιηθείς εκπαιδευτικός για εμβολιασμό στην Αργολίδα, έχει ημερομηνία γέννησης 21/1/1964.
Συνολικός αριθμός εμβολιασθέντων εκπαιδευτικών έως σήμερα:76

Με σειρά καταλόγου οι εμβολιασμοί
Η Ομάδα Συντονισμού Εμβολιασμών αναλαμβάνει κατόπιν ενημέρωσής της από τα εμβολιαστικά κέντρα να επικοινωνεί με τους ενδιαφερόμενους κατά τη σειρά του καταλόγου. Οι εκπαιδευτικοί κατά την ειδοποίησή τους δηλώνουν τη δυνατότητα έγκαιρης προσέλευσης την ίδια ημέρα στο εμβολιαστικό κέντρο, και αφού εμβολιαστούν, ενημερώνουν σχετικά την Ομάδα Συντονισμού, ώστε να απαλειφθεί το όνομά τους από τον κατάλογο. Εκπαιδευτικός, ο οποίος ειδοποιείται αλλά δηλώνει ότι δε δύναται να προσέλθει τη συγκεκριμένη μέρα παραμένει στον κατάλογο για επόμενη ειδοποίηση. Καθίσταται σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται με τη σειρά προτεραιότητας του καταλόγου, και σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν στην κλήση ή δεν είναι σε θέση να μεταβούν εντός του προβλεπόμενου χρόνου στο σημείο εμβολιασμού, ενημερώνεται ο επόμενος στον κατάλογο.
Επικαιροποίηση του καταλόγου εμβολιασμών: Η Ομάδα Συντονισμού Εμβολιασμών επικαιροποιεί καθημερινά τον κατάλογο εμβολιασμών διαγράφοντας τους εμβολιασθέντες εκπαιδευτικούς και από αυτόν, εφόσον οι τελευταίοι επιβεβαιώσουν την πραγματοποίηση του εμβολίου. Επίσης, φροντίζει για την καθημερινή ανάρτηση στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της ημερομηνίας γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα για εμβολιασμό χωρίς ονόματα.

Μετά τις 15:00 οι εμβολιασμοί
Επισημαίνεται ότι οι ώρες εμβολιασμών είναι μετά τις 15.00 και ο χρόνος απόκρισης της Ομάδας Συντονισμού Εμβολιασμών και των εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι άμεσος.