Σε επιτροπή της Βουλής για τον Εσωτερικό Ελεγχο ο Νίκας

Παναγιώτης Νίκας

Στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, της Βουλής των Ελλήνων, συμμετείχε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, με την ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ).
Σημειώνεται ότι η εν λόγω Επιτροπή, η οποία επεξεργάζεται σχέδια νόμων που κατατίθενται στη Βουλή προς ψήφιση, συνεδρίασε με μοναδικό θέμα την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΣ με τίτλο “Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση”.
Ο περιφερειάρχης, κατά την εισήγησή του προς την Επιτροπή, τόνισε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων του δημοσίου τομέα, για να μπορεί να είναι εφικτός και ο έλεγχος και η αξιολόγηση του προσωπικού, ποιοτικά και ποσοτικά, έτσι όπως περιγράφεται και από το νόμο.
Επιβάλλεται, μέσα από τον εσωτερικό έλεγχο να υπάρχει αυστηρός κανονισμός, να αξιολογείται η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων, ενώ απαραίτητο είναι, όποιος διενεργεί τον έλεγχο και την αξιολόγηση να είναι καταρτισμένος και να έχει γνώση των εργασιών του ελεγχόμενου φορέα.
Ο έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται από ομάδα διαφόρων ειδικοτήτων – όπως μηχανικοί, οικονομολόγοι, γεωτεχνικοί κ.ά.
Χρειάζεται επομένως στελέχωση των υπηρεσιών με ικανό προσωπικό, το οποίο θα τίθεται σε συνεχή αξιολόγηση.
Ένα ακόμα ζητούμενο, όπως τόνισε ο κ. Νίκας, είναι να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα πειθαρχικά συμβούλια, γιατί με τη μέχρι τώρα εμπειρία του, δεν λειτουργούν.
Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, τέλος, αναφέρθηκε και στην ανάγκη για κυβερνησιμότητα σε Περιφέρειες και Δήμους, διότι μέσα από τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης πρέπει να επιτυγχάνεται αποτέλεσμα και παραγωγή έργου