Δ. Κρίγκος: Πως και με ποιον τρόπο θα πετάξετε στα σκουπίδια τα self test

self test

Ο Δημήτρης Κρίγκος αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Άργους- Μυκηνών δίνει οδηγίες για τη σωστή απόρριψη των χρησιμοποιημένων self test στα απορρίμματα.
Διαβάστε τις οδηγιες
Τα self test μπαίνουν για καλά στη ζωή μας και ο σωστός τρόπος αποκομιδής τους είναι ουσιώδους σημασίας για την δημόσια υγεία. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρέπει οι πολίτες να ακολουθούν τις κάτωθι οδηγίες:
Αν το τεστ είναι αρνητικό:
Απορρίπτεται μαζί με τα λοιπά αστικά απόβλητα, δηλαδή τοποθετείται σε πλαστική σακούλα και απορρίπτεται στον κοινό κάδο απορριμμάτων.
Αν το τεστ είναι θετικό:
Απορρίπτεται από κοινού με τα αναλώσιμα του ασθενούς, (μάσκα, γάντια, κλπ.), σε σακούλα καλά κλεισμένη η οποία τοποθετείται σε κλειστό κάδο εντός της οικίας και στη συνέχεια σε δεύτερη σακούλα, η οποία κλείνει το ίδιο σφιχτά, χωρίς να γεμίσει υπερβολικά για να αποφευχθεί τυχόν διάρρηξη αυτής και απορρίπτεται στον κάδο.
Τα απόβλητα των self–test δεν πρέπει να απορρίπτονται στις αποχετεύσεις.
Σημείωση: Οι οδηγίες ισχύουν όταν δεν υπάρχει ειδική συσκευασία απόρριψης για το self-test.