Διαδικτυακή εκδήλωση (ΣΕΒΕ): Ανάλυση δεδομένων εξαγωγικής δραστηριότητας

Σημαντική, ως προς την ανάλυση των δεδομένων της εξαγωγικής δραστηριότητας των περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και τις μελλοντικές δυνατότητες και προοπτικές τους, υπήρξε η διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποίησε, εχθές το απόγευμα, ο ΣΕΒΕ- Σύνδεσμος Εξαγωγέων με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Επιμελητηρίων Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, με αφορμή την υλοποίηση δύο νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης τα οποία υλοποιεί ο ΣΕΒΕ.

Στην εκδήλωση, την οποία συντόνισε ο Γ. Διευθυντής του ΣΕΒΕ, κ. Σπύρος Ιγατιάδης.
Συμμετείχαν, εκ μέρους του Συνδέσμου, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ κ. Παναγιώτης Χασάπης, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τα στατιστικά δεδομένα των εξαγωγών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και η υπεύθυνη για τα προγράμματα κατάρτισης, κ. Μαίη Δεμερτζή, η οποία παρουσίασε τη δομή των προγραμμάτων και ανέλυσε τα επαγγελματικά οφέλη που αποκομίζουν οι συμμετέχοντες σε αυτά.
Εκ μέρους της Περιφέρειας, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, κ. Ιωάννης Μπουντρούκας, επισήμανε αφενός την ανάγκη δημιουργίας προϋποθέσεων για την προσέλκυση νέων επενδύσεων και την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων, εντός των ορίων της Περιφέρειας, αφετέρου την κρισιμότητα ύπαρξης καλύτερου συντονισμού ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς.
Οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων, κ.κ. Φ. Δαμούλος, πρ. Επιμ. Αργολίδας, Π. Πιτσάκης, πρ. Επιμ. Κορινθίας, Ι. Τρουπής, πρ. Επιμ. Αρκαδίας και Ευ. Ξυγκώρος, πρ. Επιμ. Μεσσηνίας, αναφέρθηκαν, στις παρεμβάσεις τους, τόσο στις παθογένειες που κρατούν την εξαγωγική δραστηριότητα των περιοχών τους, αλλά και συνολικά της Περιφέρειας, σε χαμηλότερα των δυνατοτήτων τους επίπεδα όσο και στους τρόπους ανατροπής της υφιστάμενης κατάστασης και βελτίωσης των προοπτικών. Κοινής αποδοχής παράγοντες προς την επίτευξη του στόχου αυτού αναδείχθηκαν εκείνοι της ενίσχυσης της κουλτούρας των συνεργειών και της στοχευμένης κατάρτισης.
Τα δύο νέα προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης , τα οποία υλοποιεί ο ΣΕΒΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», αφορούν στους τομείς Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων στον κλάδο της Αγροδιατροφής – Βιομηχανίας Τροφίμων και στον τομέα της Ανάπτυξης Εξαγωγικών μονάδων στον κλάδο των Δομικών Υλικών. Απευθύνονται σε απασχολούμενους στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας και χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Η χρονική διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 120 ώρες και με την ολοκλήρωσή του, κατόπιν εξετάσεων, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν επίσημη Πιστοποίηση προσόντων / δεξιοτήτων αλλά και εκπαιδευτικό επίδομα συνολικού ύψους 600,00€.