Διδασκάλου: Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Ναυπλίου- Άμεσα η έναρξη των εργασιών

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Ναυπλίου. Άμεσα η έναρξη των εργασιών
Υπεγράφη σήμερα το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Αποκατάσταση του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου Ναυπλίου” και την ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη.
Το έργο θα ξεκινήσει άμεσα υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.
Η ιστορική ευθύνη που έχουμε όλοι απέναντι στο μνημείο της πόλης του Ναυπλίου δεν επιτρέπει σε κανέναν να ολιγωρεί και να μην καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη αποκατάσταση του.
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θα συνεχίσει να επιβλέπει όλες τις εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης κατά τη συνολική διάρκεια του έργου. Ειδικότερα, η Διεύθυνση Συντήρησης του ΥΠ.ΠΟ.Α., με τη βοήθεια των 14 συντηρητών που πρόσφατα προσελήφθησαν, θα ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης του διακόσμου του μνημείου.
Η ευθύνη στην πράξη παράγει το αποτέλεσμα που καλούμαστε και οφείλουμε να αποδίδουμε καθημερινά στην κοινωνία.