Η κυβέρνηση βάζει χαμηλά τον πήχη για την αναγέννηση του ΕΣΥ

Ο Ανδρέας Πουλάς κατα την ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», πριν αυτό υποβληθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με τον Τομέα της Υγείας τόνισε τα εξής:

«Σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Άξονα 3.3. με τίτλο «Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας», ο Τομέας Υγείας θα χρηματοδοτηθεί συνολικά με 1,537 δις ευρώ.
Η επιπλέον χρηματοδότηση που θα προκύψει από το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπορούσε να είναι μία χρυσή ευκαιρία για την αναδιοργάνωση και αναγέννηση του ΕΣΥ. Τις μακροχρόνιες αδυναμίες του έκανε φανερές η πανδημία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ετήσιες κρατικές δαπάνες που κατευθύνονται στην υγεία δεν ξεπερνούν το 4,7% ετησίως, ενώ ο προϋπολογισμός που κατευθύνεται στα δημόσια νοσοκομεία είναι παγιωμένος στα 550 εκατομμύρια, με μειούμενες τάσεις.
Χωρίς σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας ο επανασχεδιασμός του ΕΣΥ είναι αδύνατος και θα συνεχίζει να στηρίζεται στα ψυχικά αποθέματα των υγειονομικών που το υπηρετούν.
Αυτό που φαίνεται από το σχέδιο που μας παρουσιάζετε για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ότι αυτό δεν στηρίζεται σε ένα όραμα για το πως θα πρέπει να είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας μετά την πανδημία. Συνεχίζετε την ίδια λογική των μπαλωμάτων και της προχειρότητας με επιμέρους αποσπασματικές χρηματοδοτήσεις που δεν καλύπτουν συνολικά τις ανάγκες του ΕΣΥ. Η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη να προχωρήσετε σε γενναία χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ενώ λοιπόν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στις 15 Ιανουαρίου 2021 είχε εξαγγείλει ότι θα διατεθούν στην Υγεία 3 δις ευρώ βλέπουμε το ποσό αυτό μειωμένο στο μισό. Ούτε η εμπειρία της πανδημίας σας συγκίνησε ώστε ακόμη και σήμερα να μην θεωρείτε το ΕΣΥ προτεραιότητα για τη χώρα και τους πολίτες.

•Η κυβέρνηση δείχνει να προάγει τον ιδιωτικό τομέα, πιστή στο πολιτικό της πρόγραμμα. Δεν μας διευκρινίζετε όμως σε ποιο ποσοστό θα χρησιμοποιηθούν τα ΣΔΙΤ και οι συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα και κατα πόσο η σχεδιαζόμενη αναβάθμιση θα αποτελέσει αποκλειστικά παρακαταθήκη του ΕΣΥ.
•Ως προς την αναβάθμιση των υποδομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κρίνεται ότι το ποσό των 273 εκατ. ευρώ είναι μάλλον συντηρητικό. Εδώ και δύο χρόνια αναμένουμε τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για τις δομές ΠΦΥ επί ματαίω. Δεν εξειδικεύεται σε τι ακριβώς θα συνίσταται η αναβάθμιση των υποδομών των κέντρων υγείας και με ποιο προσωπικό αυτά θα λειτουργήσουν. Δεν γίνεται λόγος στην περιγραφή της δράσης για προσλήψεις προσωπικού.
•Το πρόγραμμα «Σπύρος Δοξιάδης» για την πρόληψη έχει θεσπιστεί από τον Σεπτέμβριο του 2019. Μέχρι σήμερα, τα αποτελέσματα είναι απολύτως φτωχά. Ως εκ τούτου είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για την συγκεκριμένη δράση, ώστε να μην μείνει στα λόγια.
•Στο σχέδιο δεν γίνεται λόγος για την εκπαίδευση και εξειδίκευση του υγειονομικού προσωπικού. Χρειάζεται η θεσμοθέτηση της διαρκούς εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προκειμένου να προσαρμόζονται διαρκώς στα νέα επιστημονικά δεδομένα και να μην γίνεται το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έρμαιο στα χέρια των φαρμακευτικών εταιρειών.
•Ως προς τις προτεραιότητες στον τομέα υγείας, πρέπει να συμβαδίσουμε με τις τάσεις που επικρατούν στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως για παράδειγμα να δοθεί έμφαση στην ιατρική ακριβείας, στην καταπολέμηση του καρκίνου και των πανδημιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκπονήσει εξειδικευμένο πρόγραμμα που δίνει έμφαση στην υγεία («Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας») με συγκεκριμένους άξονες. Στους άξονες αυτούς οφείλουμε να αναπτύξουμε δράσεις εκσυγχρονίζοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
•Όλα τα παραπάνω για να μπορέσουν να υλοποιηθούν και να λειτουργήσουν θα χρειαστούν φυσικά και το αντίστοιχο ανθρώπινο δυναμικό. Ένα δυναμικό που θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο για να μπορέσει να εξυπηρετήσει ουσιαστικά τις πραγματικές ανάγκες του ΕΣΥ. Όσο καλά εξοπλισμένες δομές υγείας και αν φτιάξουμε δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν χωρίς το αντίστοιχο εξειδικευμένο προσωπικό.
•Η μεταρρύθμιση του συστήματος clawback δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα και αποσπασματικά. Χρειάζεται συνολική επανεξέταση της πολιτικής για το φάρμακο, ενίσχυση και επιτάχυνση της λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης και υιοθέτηση μηχανισμών για τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης. Η μετακύλιση του κόστους του φαρμάκου στον ασφαλισμένο που υιοθετήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση πρέπει να ανατραπεί. Ας σημειωθεί ότι για την δράση αυτή επιφυλάσσονται 300 εκ. Ευρώ από τα 600 που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, που όμως δεν εξειδικεύεται που και πως θα διοχετευθούν συγκεκριμένα.

Η ελπίδα των ανθρώπων του ΕΣΥ είναι ότι τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα κατευθυνθούν στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας προκειμένου να ανταποκρίνεται στις πραγματικές και μελλοντικές ανάγκες του συστήματος. Αναμένουμε την υλοποίηση των δράσεων, ώστε να υλοποιηθεί σε ένα βαθμό η αναβάθμιση αυτή.

Για εμάς στο Κίνημα Αλλαγής προτεραιότητά έχει ο άνθρωπος και το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα πρέπει να του εξασφαλίζει δωρεάν ποιοτική και ισότιμη προσβαση σε όλες υπηρεσίες υγείας και σε όλες τις βαθμίδες.»